Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sylvia Massy Lanscape design studio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Sylvia Massy Lanscape design studio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Sylvia Massy Lanscape design studio verstrekt. Sylvia Massy Lanscape design studio kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM

SYLVIA MASSY LANDSCAPE DESIGN STUDIO GEGEVENS NODIG HEEFT

Sylvia Massy Lanscape design studio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan <BEDRIJFSNAAM> uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG SYLVIA MASSY LANDSCAPE DESIGN STUDIO GEGEVENS BEWAART

Sylvia Massy Lanscape design studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sylvia Massy Lanscape design studioverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sylvia Massy Lanscape design studio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Sylvia Massy Lanscape design studio gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

BEVEILIGEN

Sylvia Massy Lanscape design studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sylvia Massy Lanscape design studio maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.